FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना |

७७/७८ 06/17/2020 - 00:00

औषधि खरीद सम्बन्धी दरभाउ अव्हानको १५ दिने सुचना ।

७६/७७ 04/09/2020 - 14:44 PDF icon ‌ओषधि खरिद.pdf

E-Bidding वा बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना |

७६/७७ 02/18/2020 - 12:11 PDF icon Invitation for Bids 76-77.pdf

शिलबन्दी दरभाउ पत्र अह्वान सम्बन्धी सूचना २०७६-७७

७६/७७ 01/13/2020 - 11:56 PDF icon Invitation ROAD for Bids 76-77.pdf

बोलपत्र आह्वान वा E-Bidding को सूचना ।

७६/७७ 12/16/2019 - 07:39 PDF icon Invitation for Bids 76-77.pdf

ठेक्को म्याद थप गरिएको

७५/७६ 06/23/2019 - 12:07 PDF icon pdf.PDF

प्रस्तावना आह्वान गरिएको सूचना ।

७५/७६ 03/07/2019 - 15:18 PDF icon Blast suchna.pdf

दरभाउ आव्हान गरिएको सूचना ।

७५/७६ 02/03/2019 - 00:00 PDF icon pdf0004.PDF

बोलपत्र आह्वान वा E-Bidding को सूचना ।

७५/७६ 12/25/2018 - 13:16 PDF icon Scan1.PDF

दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना ।

७५/७६ 11/21/2018 - 13:11 PDF icon File0001.PDF

Pages