FAQs Complain Problems

वडा नं ८, भन्टाबारी

     

वडा अध्यक्षको विवरण

नाम    – बलराम कुमार क्षेत्री 
    ठेगाना    – कोशी गाउँपालिका ०८
    सम्पर्क नं.-९८००९२८५८४

           वडा सदस्यको  विवरण

  १।  नाम    – बसीरन खातुन                                                                 
       ठेगाना    – कोशी गाउँपालिका ०८
       सम्पर्क नं.-९८४९५८४०२४

२।   नाम    – मन्जु देवी खत्वे 
       ठेगाना    – कोशी गाउँपालिका ०८
       सम्पर्क नं.-९८११०४१४५६

३।    नाम    –  कमरुदीन मियाँ
       ठेगाना    – कोशी गाउँपालिका ०८
       सम्पर्क नं.-९८२७००९८५३

४।    नाम    –  किरण कुमारी लामा 
        ठेगाना    – कोशी गाउँपालिका ०८
        सम्पर्क नं.- ९८१९३३७०९०

    इमेलः ward8.koshigaupalika@gmail.com

Population: 
जनसंख्या ः ५७३६ (पुरुष २८९२, महिला २८४४)
Ward Contact Number: 
९८००९२८५८४