FAQs Complain Problems

वडा नं ४ ,श्रीपूर जब्दी

    वडा अध्यक्षको विवरण
    नाम    – इसराइल मियाँ 
    ठेगाना    – कोशी गाउँपालिका ०४
    सम्पर्क नं.-९८०७०६८१०४

           वडा सदस्यको  विवरण

  १।  नाम    – ज्ञानु खतिवडा                                                                         
       ठेगाना    – कोशी गाउँपालिका ०४
       सम्पर्क नं.-९८२७३२२७७३

२।   नाम    – इनरवती देवी खड्ग  
       ठेगाना    – कोशी गाउँपालिका ०४
       सम्पर्क नं.-९८२६३१७८४८

३।    नाम    –  सरवर मियाँ 
       ठेगाना    – कोशी गाउँपालिका ०४
       सम्पर्क नं.-९८११३३६७०४

४।    नाम    –  सुर्य नारायण यादव
        ठेगाना    – कोशी गाउँपालिका ०४
        सम्पर्क नं.- ९८१७३५२९००

 

 

१.घर धुरी संख्या ः–५०१
    जनसंख्या ः–४३५५
    महिला ः–   २१५७
    पुरुष ः–     २१९८
२.मतदाता संख्या ः–१९७१
    पुरुष ः–१०९६
    महिला ः–८७५
३.सरकारी कार्यालयहरु
    स्वास्थ्य चौकी
    अस्थायी प्रहरी पोष्ट
    रिफ्रेस्मेन्ट सेन्टर
    अतिरिक्त हुलाक कार्यालय

 

Population: 
जम्मा : ४३५५ महिला :२१५७ पुरुष : २१९८
Ward Contact Number: 
9807068104