FAQs Complain Problems

वडा नं ७,हरिपुर

 

   वडा अध्यक्षको विवरण

नाम    – लालदेव सदा 
    ठेगाना    – कोशी गाउँपालिका ०७
    सम्पर्क नं.-९८१०४३३९६९

           वडा सदस्यको  विवरण

  १।  नाम    – किसनी भुजेल                                                                           
       ठेगाना    – कोशी गाउँपालिका ०७
       सम्पर्क नं.-९८१६३०१०१०

२।   नाम    – वलुन्ती देवी सदा 
       ठेगाना    – कोशी गाउँपालिका ०७
       सम्पर्क नं.-९८११३४१८५४

३।    नाम    –  कुमार मुखिया 
       ठेगाना    – कोशी गाउँपालिका ०७
       सम्पर्क नं.-९८०८१५३४१६

४।    नाम    –  विजय कुसहर सदा 
        ठेगाना    – कोशी गाउँपालिका ०७
        सम्पर्क नं.- ९८२५३५९५७८

Population: 
जनसंख्या : ६,२५७
Ward Contact Number: 
९८१०४३३९६९