FAQs Complain Problems

वडा नं ६,श्रीपुरजव्दी

वडा अध्यक्षको विवरण

नाम    – जुडीलाल कौडगिया
    ठेगाना    – कोशी गाउँपालिका ०६
    सम्पर्क नं.-९८१७३६६६१६

           वडा सदस्यको  विवरण

  १।  नाम    – सुमिन्द्रा देवी यादव                                                                          
       ठेगाना    – कोशी गाउँपालिका ०६
       सम्पर्क नं.-९८०५३२००८६

२।   नाम    – सुधनी देवी सदा 
       ठेगाना    – कोशी गाउँपालिका ०६
       सम्पर्क नं.-

३।    नाम    –  तारा चन्द्र महात्मान यादव
       ठेगाना    – कोशी गाउँपालिका ०६
       सम्पर्क नं.-९८००९१९८४२

४।    नाम    –  महमद जवार मियाँ 
        ठेगाना    – कोशी गाउँपालिका
        सम्पर्क नं.- ९८०३१०२९४७

 

 

 

 

 

 

सुनसरी जिल्लामा पशिचम भेगमा पर्ने साविक श्रीपुरजव्दी,हरिपुर,पशिम कुशाहा,लौकही गा.वि.स.हरु मध्ये हाल कोशी गाँउपाकिा वडा नं.६ साविक श्रीपुरजव्दी गा.वि.स.को पुरानो केन्द्र विन्दू हो पुर्वि क्षेत्र पर्यटन भित्रयाउने कोशी टप्पु वन्य जन्तु आरक्ष सँग जोडिएको छन । कोशी कटान रिफरेसमेन्ट राजमार्ग देखी दक्षिण ३ कि.मी. वडा कार्यलय पर्दछन र वडा कायार्लय देखी दक्षिण ४.५ कि.मी.नेपाल भारत सिमा पर्दछन यस वडामा जनसंख्याको अधारमा यादव ७० प्रतिशत मुसलमान १० प्रतिशत बा्रमण १० प्रतिशत अन्य १० प्रतिशत जातजाती रहेका छन । २०६५ सालको सप्तकोशी टतबन्ध भत्की वाढीले यो वाड को जग्गा घर खेती योग्य जमिन पुल पुलेसा वलुवाले पुरी मरभुमि जस्तै वनाएको छ । यहाँका वसिन्दा कृषिमा आधरित रही धान,गहू,मकै,तरकारी,तेलहन जन्य खेतीपाती गरी जिविका निर्वाह गर्छन । यहाँ पर्यटन भित्रयाउन पुर्वजकाल देखी देवी देवताहरुको मठ मन्दिर रहेका छन । साना साना वालवालिकाहरुलाई उज्वल भविस्य पार्न शिक्षाको निम्ती वालविकास,र कक्षा १० सम्म बिधालयहरु रहेका हुदाँ पनि उच्च शिक्षा नहेका हुदाँ उच्च शिक्षा हासिल गर्न कठिनाई भईराखेको छन ।

१.वडाको नामः–कोशी गाँउपालिका ६ नं. वडा कार्यालय श्रीपुरजव्दी,सुनसरी

    वडा अध्यक्षको विवरण
    नाम    – जुडिलाल कौडगिया
    ठेगाना    – कोशी गाउँपालिका
    वडा नंं. ६
    सुनसरी
२.ठेगाना ः–कोशी गाँउपालिका ६ नं. वडा श्रीपुरजव्दी,सुनसरी
३.फोटो
४.जनसंख्याः–जम्माः–५५५०
            महिलाः–२७३८
            पुरुषः–२८१२
            घरधुरीः–१२३७
५.अध्यक्ष मो.–९८५२०४१२७६,सचिव मो.–९८४२०३५६११
६.परिचयः–

जनसख्या    ५५५०
महिला    २७३८
पुरुष    २८१२
घरपरिवार    १२३७
माध्यमिक विधायलय    श्री राष्द्रिय माध्यमिक विधायलय कोशी गाँउपालिका ६    १

अधारभुत विधायलय    श्री कंकालनी अधारभुत विधायलय कोशी गाँउपालिका ६    

    श्री प्रा.वि. अधारभुत विधायलय कोशी गाँउपालिका ६    
    श्री सिताराम प्रा.वि. अधारभुत विधायलय गाँउपालिका ६    

वालविकास    श्री भवानी वालविकास केन्द्र    

   ५
    श्री सप्त कोशी वालविकास केन्द्र    
    श्री राष्द्रिय मा.वि. वालविकास केन्द्र    
    श्री जानकी वालविकास केन्द्र    
    श्री कंकालनी वालविकास केन्द्र    

 

मठ,मन्दिर    श्री दुर्गा मन्दिर साविक श्रीपुरजव्दी ४    

   
   १०
    श्री राम जानकी मन्दिर साविक श्रीपुरजव्दी ४    
    श्री हनुमान मन्दिर साविक श्रीपुरजव्दी ६    
    श्री हनुमान मन्दिर साविक श्रीपुरजव्दी ४    
    श्री हनुमान मन्दिर साविक श्रीपुरजव्दी १    
    श्री भगवती मन्दिर साविक श्रीपुरजव्दी १    
    श्री काली मन्दिर साविक  श्रीपुरजव्दी १    
    श्री शिव मन्दिर साविक श्रीपुरजव्दी १    
    श्री दिना भद्री मन्दिर साविक श्रीपुरजव्दी ३    
    श्री दिना भद्री मन्दिर साविक श्रीपुरजव्दी ४    
महस्जिद    साविक श्रीपुजव्दी ३    १
स्वास्थ्य चौकी    श्री सामुदायिक स्वास्थय चौकी ६    १

गा्रम थान    श्री डिहवार थान साविक श्रीपुरजव्दी ४    

    श्री डिहवार थान साविक श्रीपुरजव्दी ४    
    श्री डिहवार थान साविक श्रीपुरजव्दी ३    
    श्री डिहवार थान साविक श्रीपुरजव्दी २    

सामुदायिक भवन तथा संघ संस्थाहरु    श्री अपाङ्घ हकहित सरोकार संघ कोशी गा.पा.६        

    ६
    श्री जनज्योती पुस्ताकालय कोशी गा.पा.६    
    श्री सामुदायिक विकास केन्द्र नेपाल कोशी गा.पा.६    
    प्रतिक्षालय भवन साविक श्रीपुरजव्दी ६    
    सामुदायिक भवन साविक श्रीपुरजव्दी ३ मुसहरी टोल    
    नेपाल युवा संजाल कोशी गा.पा.६    
प्रहरी तथा सस्त्र प्रहरी चौकीहरु    प्रहरी चौकी कोशी गा.पा.६       २
    सस्त्र प्रहरी बल कोशी गा.पा.६    

 

 

Population: 
जनसंख्याः–जम्माः–५५५० महिलाः–२७३८ पुरुषः–२८१२ घरधुरीः–१२३७
Ward Contact Number: 
९८४२०३५६११