FAQs Complain Problems

कोशी गाउँपालिका वडा नं २ ,पश्चिम कुशाह

वडा अध्यक्षको विवरण
    नाम    – ध्यानी उराउँ
    ठेगाना    – कोशी गाउँपालिका ०२
    सम्पर्क नं.-९४२०४२८५८

           वडा सदस्यको  विवरण

  १।  नाम    – चन्दना देवी कविरथ                                                                         
       ठेगाना    – कोशी गाउँपालिका
       सम्पर्क नं.-९८१२३८३६२८

२।   नाम    – सावित्री देवी राम 
       ठेगाना    – कोशी गाउँपालिका
       सम्पर्क नं.-९८०६३५०५७९

३।    नाम    –  चन्देश्वर साह
       ठेगाना    – कोशी गाउँपालिका
       सम्पर्क नं.-९८४२१३३८४७

४।    नाम    –  अवधलाल यादव
        ठेगाना    – कोशी गाउँपालिका
        सम्पर्क नं.- ९८१५३६६०९७

 

 

 

Email: ward2.koshigaupalika@gmail.com

१. वडा नं.– ०२
कोशी गाउँपालिका

 

२ नंं. वडा कार्यालय
पश्चिम कुशाह, सुनसरी
कोशी प्रदेश, नेपाल

२. वडा नं.– ०२ को जनसंख्या (जनगणना २०६८ को अनुसार)
    पुरुष     – २६२९
    महिला    – २६३९
    जम्मा    – ५२७८

३. फोन नं. – ९८२९३९८०७७,
         – ९८२४३५५९४०

४. वडा अध्यक्षको विवरण
    नाम    – ध्यानी उराँव
    ठेगाना    – कोशी गाउँपालिका
    वडा नंं. २
    पश्चिम कुशाह, सुनसरी
     १ नं. प्रदेश, नेपाल
    फोन नं.    – 

५. वडा सचिवको विवरण
     नाम    – धन्दी राज नेपाल 
     ठेगाना    – इनरुवा
     वडा नंं. २
      १ नं. प्रदेश, नेपाल
      फोन नं.    – ९८०८८४७९६५ 
      इमेल    – 

६. वडा को परिचय

  1. यस वडा अन्तरगत ६ आधारभुत विद्यालय तथा १ माध्यमिक विद्यालय छ ।
  2.  पश्चिम कुशाहा स्वास्थ्य चौकी
  3.  यस वडामा धार्मिक स्थानहरु धेरै छन जस्तै कार्तिक मंदिर, राम जानकी मंदिर, शिव मंदिर।
  4.  यस वडामा मुख्य रुपमा यादव, साह, मण्डल (बंगाली) राम, तथा उराँव थरका व्यक्ति पाईन्छ।
  5.  यस वडामा मुख्य व्यवसायमा खेती तथा व्यापार छ।
Population: 
वडा नं.– ०२ को जनसंख्या (जनगणना २०६८ को अनुसार) पुरुष – २६२९ महिला – २६३९ जम्मा – ५२७८
Ward Contact Number: 
९८४२०४२८५८