FAQs Complain Problems

स्थानयि राजपत्र आ. व. २०८०।२०८१ को योजना तथा कार्यक्रम । नोट:उक्त पुस्तकमा सि. नं. ३0४ देखि ४२७ सम्मको कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरु भुलबस दोहोरो प्रकाशित भएकोले उक्त दोहोरिएका सि.नं. हरुको कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरु दोहोरो नभएको वेहोरा जानकारी गरिएको छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: